Skip to content

ดาวฤกษ์ที่ผมรู้จัก

กุมภาพันธ์ 18, 2011

สำหรับดาวฤกษ์ เป็นดาวที่แสงสว่างในตัวเอง   ผมรู้จักได้แก่

1)ดวงอาทิตย์

2)กลุ่มดาวแกะ

3)กลุ่มดาววัว

4)กลุ่มดาวคนคู่

5)กลุ่มดาวปู

6)กลุ่มดาวสิงโต

7)กลุ่มดาวหญิงพรหมจารีย์

8)กลุ่มดาวคันชั่ง

9)กลุ่มดาวแมงป่อง

10)กลุ่มดารวคนถือธนู

11)กลุ่มดาวมังกร

12)กลุ่มดาวคนถือหม้อน้ำ

13)กลุ่มดาวปลา

5555  ส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มดาวจักรราศีนะครับ  เพื่อนๆคนไหนรู้เยอะมากกว่าที่ผมกล่าวมา ช่วยบอกผมด้วยนะครับ

Advertisements
No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: